Cottage poolhouse VDB

Cottage poolhouse in eik met riet, aangebouwd aan bestaande woning. Dakbedekking in eerstekeus zoetwaterriet.